Welkom bij Gezinshuis gezocht!

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Het coördinatiepunt heeft als doel om alle beschikbare gezinshuisplekken in WBO  inzichtelijk te maken. Het punt is opgericht om service te bieden aan verwijzers, maar ook aan de gezinshuizen met een contract in WBO , een service die de jeugdige uiteindelijk ten goede komt en de verwijzer ondersteunt in een passend plek vinden.


Een verwijzer hoeft maar een telefoontje te plegen om er achter te komen of en waar er vrije gezinshuisplekken zijn en ook welke het meest passend is. Jeugdigen komen hiermee niet meer bij verschillende gezinshuizen als wachtend te staan / of onnodig besproken te worden bij meerdere gezinshuizen. De verwijzer kan rekenen op een overzicht van beschikbare plekken en het specialisme per gezinshuis. Het gezinshuis kan rekenen op gerichte matchingsvragen qua jeugdigen van verwijzers.


De gezinshuizen die aangesloten zijn bij dit coördinatiepunt hebben allemaal een contract met WBO. Op het moment dat er een aanvraag binnen komt zal het coördinatiepunt de beschikbare plek doorgegeven worden aan het gezinshuis. De gezinshuisouders en hun gedragswetenschapper bepalen zelf of het een passende match lijkt.

Contact

Wil je buiten de momenten dat we telefonisch bereikbaar zijn contact opnemen met Gezinshuis gezocht? Vul dan het contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!